מן העתונות

 

עו"ד דותן שגיא ייצג את הנתבעים (ורטיגו) כנגד תביעת הבנק. תביעת הבנק נגד הלקוח נדחתה. I


מן העתונות 2


 

עו"ד דותן שגיא ייצג את הנתבעים (ורטיגו) כנגד תביעת הבנק. תביעת הבנק נגד הלקוח נדחתה. II


מן העתונות 4